You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

2. Dünya Savaşı Neden Başladı?

Metin, ekledi. Okuma süresi 2 dakikadır ve 76 kez görüntülenmiştir.

2. Dünya Savaşı Neden Başladı?

2. Dünya Savaşı, 1939 yılında Almanya tarafının Polonya'yı işgal etmesiyle resmi olarak başlamıştır; ancak savaşın nedenleri daha eski tarihlere dayanır ve birçok faktörün bir arada gelmesine yol açmıştır. Bunlar arasında önemli olanlar şunlardır:

 1. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın zorunlu olarak kabul ettiği Versay Anlaşması'nın Almanya açısından adil olmadığı düşüncesi. Bu anlaşma Almanya'yı büyük maddi tazminatlar ödemeye zorlamıştır.
 2. Almanya'nın ekonomik olarak zor durumda olması ve bu durumun nedenlerinden biri olarak da Versay Anlaşması'nın görülmesi.

 3. Avrupa ülkelerinin, Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni düzeni koruma amacıyla birbirlerine bağlı olmayı tercih etmeleri ve bu amaçla oluşturulan Lozan Antlaşması'nı imzalamaları. Almanya ise bu antlaşmayı imzalamamıştır.

 4. Avrupa ülkelerinin, Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni düzeni koruma amacıyla birbirlerine bağlı olmayı tercih etmeleri ve bu amaçla oluşturulan Lozan Antlaşması'nı imzalamaları. Almanya ise bu antlaşmayı imzalamamıştır.

 5. Almanya'nın, Birinci Dünya Savaşı sonrasında kaybettiği toprakları geri almak istemesi.

 6. İtalya'nın, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra elde ettiği toprakların yeterli olmadığı düşüncesi ve daha fazla toprak talep etmesi.

 7. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun parçalanması ve Almanya'nın bu topraklardaki etkisini kaybetmesi.

 8. Almanya'nın, Birinci Dünya Savaşı sonrasında kaybettiği toprakları geri almak için güçlendirilmesi amacıyla Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi ve bu partinin lideri Adolf Hitler'in, Almanya'yı dünya ülkeleri arasında en güçlü ülke yapmak istemesi.

 9. Adolf Hitler'in, Aryan halkının üstün olduğu ve diğer halkların yok edilmesi gerektiği görüşünü savunması ve bu görüşünü uygulamaya koyması.

 10. Almanya'nın, Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettiği toprakları geri almayı amaçlayan ve bu amaca yönelik yaptırımlarının bir kısmını ortadan kaldıran Anschluss (Avusturya'nın Anschluss'u) ve İtalya'nın, Birinci Dünya Savaşı sonrasında elde ettiği toprakların yeterli olmadığı düşüncesiyle, Etiyopya'yı işgal etmesi gibi olayların olması.

 11. İngiltere ve Fransa'nın, Almanya'nın güçlenmesini engellemek için birbirlerine bağlı olmayı tercih etmeleri ve bu amaçla Antant (Avrupa Güçleri İttifakı) adı verilen bir ittifak oluşturmaları.

Bu faktörlerin bir arada gelmesi, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olmuştur.