You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Alan Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 71 kez görüntülenmiştir.

Alan Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Alan, bir matematik terimidir ve bir düzlemin veya uzayın bir noktasını belirtmek için kullanılır. Örneğin, bir koordinat sisteminde, bir noktanın x, y ve z eksenlerindeki konumunu gösteren üç sayıdan oluşan bir üçlüdür. Bu üçlü, o noktanın düzlemdeki veya uzaydaki konumunu tam olarak belirtir.

Alan Nasıl Hesaplanır:

Alan, bir geometrik şeklin çevresinde yer alan alana eşittir. Bu nedenle, alan farklı geometrik şekiller için farklı formüllere göre hesaplanır. Örneğin:

  • Dikdörtgen için alan, uzun kenarın (a) ve kısa kenarın (b) çarpımına eşittir: A = a * b
  • Üçgen için alan, tabanın (b) ve yüksekliğin (h) çarpımının yarısına eşittir: A = (b * h) / 2
  • Daire için alan, yarıçapın (r) karesine eşittir: A = πr^2

Burada, π (pi) sayısı 3.14159 gibi dairenin çevresinin ve yarıçapının ilişkisini gösteren bir sabittir.