You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 97 kez görüntülenmiştir.

Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Amortisman, bir varlığın yaşına göre değer kaybı olarak hesaplanan ve varlığın değerini düşürmek amacıyla yıllık olarak yapılan bir giderdir. Amortisman, genellikle bir varlığın ömür boyu süresince yapılan toplam değer kaybının yıllık olarak dağıtılması şeklinde hesaplanır. Bu sayede varlığın değerini yansıtan bir hesap düzeni oluşturulur ve bu sayede varlıkların kullanım ömrü boyunca yapılan yatırımın geri dönüşü hesaplanabilir.

Amortisman hesaplaması, bir varlığın ömür boyu süresince yapılan toplam değer kaybının yıllık olarak dağıtılması şeklinde yapılır. Örneğin, bir makine için ömür boyu süresince yapılan toplam değer kaybı 100.000 TL ise ve makine ömür boyu 10 yıl ise, yıllık amortisman tutarı 10.000 TL olur.

Amortisman tutarı, varlığın satın alındığı yıl için yapılır ve daha sonraki yıllar için de aynı tutar üzerinden hesaplanır. Ancak, bazı durumlarda varlığın kullanım ömrü veya varlığın kullanım koşulları değişebilir ve bu durumlarda amortisman tutarı da değişebilir.

Amortisman hesaplaması, genellikle bir varlığın satın alındığı yıl için yapılır ve daha sonraki yıllar için de aynı tutar üzerinden hesaplanır. Örneğin, bir makine için ömür boyu süresince yapılan toplam değer kaybı 100.000 TL ise ve makine ömür boyu 10 yıl ise, yıllık amortisman tutarı 10.000 TL olur.

Amortisman tutarı, varlığın satın alındığı yıl için yapılır ve daha sonraki yıllar için de aynı tutar üzerinden hesaplanır. Ancak, bazı durumlarda varlığın kullanım ömrü veya varlığın kullanım koşullar değişebilir ve bu durumlarda amortisman tutarı da değişebilir. Bu nedenle, amortisman tutarının hesaplanmasında varlığın kullanım ömrü ve kullanım koşulları gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Ayrıca, amortisman tutarının hesaplanmasında kullanılan amortisman oranı da önemlidir. Bu oran, varlığın ömür boyu süresince yapılan toplam değer kaybının yıllık olarak dağıtılması için kullanılan bir parametredir ve genellikle varlığın kullanım ömrü ve koşullarına göre belirlenir.