You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Azot Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 63 kez görüntülenmiştir.

Azot Nedir?

Azot, periyodik tablo'da bulunan bir elementtir ve simgesi N, atom numarası 7'dir. Azot, bir gaz olup, havada yüzde 78 oranında bulunur ve canlılar için çok önemlidir. Azot, proteinlerin yapısında bulunur ve aynı zamanda DNA ve RNA gibi çok önemli biyolojik moleküllerin yapısında da bulunur. Azot, aynı zamanda toprakta bulunan bitki besinlerinin bir parçasıdır ve toprağın pH'sını da etkiler.