You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

CSS isolation Özelliği Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 81 kez görüntülenmiştir.

CSS isolation Özelliği Nedir?

"isolation" (ayrıştırma) CSS özelliği, bir elemanın etkisini sadece o elemandaki stil tanımlarına sınırlamasını sağlar. Örneğin, eğer bir elemente "isolation" özelliği uygularsanız, o elementin stil tanımları sadece o element üzerinde etki edecektir ve o elementin içindeki diğer elementler etkilenmeyecektir. Ayrıca, o elementin stil tanımları diğer elementler üzerinde de etki etmeyecektir.

Bu özellik, elemanlar arasında stil çakışmalarını önlemek için kullanılabilir. Örneğin, eğer bir web sayfasında birkaç farklı stil dosyası kullanılıyorsa ve bu dosyaların içinde aynı elementler için farklı stil tanımları varsa, "isolation" özelliği kullanılarak bu çakışmalar önlenebilir.

Not: "isolation" özelliğinin kullanımı, genellikle "isolate" olarak yazılır. Bu nedenle, "isolate" özelliği ile aynı anlama gelir.

Benzer yazılar

Benzer olduğunu düşündüğümüz yazıları aradık, bulduk ve sizler için listeledik.