You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Denetim Kriterleri Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 92 kez görüntülenmiştir.

Denetim Kriterleri Nedir?

Denetim kriterleri, bir işletmenin veya organizasyonun faaliyetlerinin nasıl denetleneceği ve nelere dikkat edileceği konusunda belirlenen standartlar ve kurallardır. Bu kriterler, işletmenin veya organizasyonun mali, etik, yasal veya standartlarını karşılamasını sağlamak için kullanılır.

Denetim kriterleri genellikle, mali denetim, sosyal denetim, çevre denetimi, sağlık ve güvenlik denetimi gibi farklı alanlarda uygulanabilir. Mali denetimlerde, işletmenin mali durumunun doğruluğu ve dürüstlüğü kontrol edilir. Sosyal denetimlerde ise, işletmenin çalışanlarının haklarının korunması ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi denetlenir. Çevre denetimlerinde ise, işletmenin çevresel etkilerinin düzenli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanır. Sağlık ve güvenlik denetimlerinde ise, işletmenin çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin korunması denetlenir.

Denetim kriterleri, bir işletmenin veya organizasyonun faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve denetlemek için kullanılır. Bu sayede, işletmenin veya organizasyonun mali, etik, yasal veya standartlarını karşılaması sağlanır ve güvenilirliği arttırılır.

Benzer yazılar

Benzer olduğunu düşündüğümüz yazıları aradık, bulduk ve sizler için listeledik.