You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Devlet ile Hükümet'in Farkı Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 92 kez görüntülenmiştir.

Devlet ile Hükümet'in Farkı Nedir?

Devlet, bir ülkede yönetimi ve yönetim biçimini, yasaları ve hukuk sistemini kuran ve uygulayan toplumun yapısıdır. Devlet, bir ülkede yasaların yapılması, uygulanması ve yönetimi ile ilgili olarak, halkın temsil edildiği bir yapıdır.

Hükümet ise, devletin yönetimini üstlenen ve yönetimi sürdüren kuruluştur. Hükümet, ülkenin işleyişini ve yönetimini sağlamak amacıyla, yasaları uygulamak ve yönetmek üzere, yönetim görevini üstlenir. Hükümet, devletin yönetimini sürdürürken, yasaları uygular ve yönetim görevini üstlenir.

Devlet ile hükümet arasında temel bir fark vardır. Devlet, bir ülkenin yönetim sistemini ve yapısını ifade ederken, hükümet ise devletin yönetimini sürdüren kuruluştur. Devlet, yönetim sistemini ve yapısını oluştururken, hükümet ise devletin yönetimini sürdürür.