You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

DNA Dizilimi Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 71 kez görüntülenmiştir.

DNA Dizilimi Nedir?

DNA dizilimi, DNA molekülünün bileşimini ve yapısını ifade eden bir terimdir. DNA, adenin, guanin, citozin ve timin gibi bazların bir dizisiyle oluşur ve bu bazlar, DNA molekülünün çift helisinden oluşan şifrelerini oluşturur. Her baz, çift helisinde bir diğer bazla ilişkilidir ve bu ilişki, bazlar arasındaki hidrojen bağları ile sağlanır. Bu bazların dizilişi, DNA molekülünün yapısını ve işlevini belirler ve bu diziliş, bir canlının genetik bilgisini taşır.

Benzer yazılar

Benzer olduğunu düşündüğümüz yazıları aradık, bulduk ve sizler için listeledik.