You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Elektron Kütlesi Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 69 kez görüntülenmiştir.

Elektron Kütlesi Nedir?

Elektron, bir parçacıktır ve kütleçekim etkisiyle hareket eder. Elektronun kütlesi, 9.10938356 x 10^-31 kilogramdır. Bu kütle, elektronun özel birimi olan "elektronun özel kütlesine" (m_e) eşittir. Elektronun kütlesi, İsveçli fizikçi Anders Jonas Ångström tarafından ölçülmüş ve sonradan elektronun özel kütlesi olarak adlandırılmıştır. Elektronun kütlesi, birçok fiziksel ve kimyasal süreçlerde önemli rol oynar ve bu nedenle çok önemlidir.