You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Elektron Yükü Kaç Coulomb?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 71 kez görüntülenmiştir.

Elektron Yükü Kaç Coulomb?

1 mol elektron yükü, -1.602176634 x 10^-19 Coulomb değerindedir. Elektron yükü, elektronun özel birimidir ve elektronun yükünün değişmesi elektronun kendisini değiştirecektir. Elektron yükü, bir mol elektronun yükünü temsil eder ve bir mol elektron, Avogadro sayısı kadar elektron içerir. Bu nedenle, 1 mol elektron yükü, Avogadro sayısı kadar (-1.602176634 x 10^-19 C) değerinde yüktür.