You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Elementlerin Elektronegatiflikleri

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 74 kez görüntülenmiştir.

Elementlerin Elektronegatiflikleri

Elementlerin elektronegatiflikleri, atomların çekirdeklerine düzenli olarak dizilen elektronların atomlar arasında paylaşımına göre değişen bir ölçümdür. Elektronegatiflik, bir atomun çekirdeğindeki proton sayısına göre değişir ve bu nedenle farklı elementler için farklı elektronegatiflik değerleri vardır. Elektronegatiflik, atomların özelliklerini belirler ve bu nedenle çok önemlidir. Elektronegatiflik, periyodik tablo içindeki elementlerin sırasına göre artar ve bu nedenle periyodik tablonun en sağında yer alan elementlerin elektronegatiflikleri, periyodik tablonun en solunda yer alan elementlerin elektronegatifliklerinden daha yüksektir.

Benzer yazılar

Benzer olduğunu düşündüğümüz yazıları aradık, bulduk ve sizler için listeledik.