You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

En Küçük Asal Sayı Kaçtır?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 78 kez görüntülenmiştir.

En Küçük Asal Sayı Kaçtır?

En küçük asal sayı 2'dir. Asal sayılar, sadece kendilerine ve 1'e tam bölünebilen sayılardır. Örneğin, 2 sadece kendine ve 1'e tam bölünebilir, bu nedenle 2 asal bir sayıdır. 3 de sadece kendine ve 1'e tam bölünebilir, bu nedenle 3 de asal bir sayıdır. Ancak, 4 2'ye ve 2'ye tam bölünebilir, bu nedenle 4 asal değildir. Asal sayılar aritmetik işlemlerde önemli rol oynayan sayılardır ve çoğu zaman kriptografik uygulamalarda kullanılır.