You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 73 kez görüntülenmiştir.

Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) Nedir?

Epistemoloji, bilgi felsefesi olarak da adlandırılan bir disiplin olup, bilginin ne olduğu, nasıl edinildiği ve nasıl kullanıldığı gibi soruları ele alır. Bu disiplin aynı zamanda bilgiye olan inancımızın doğruluğu ve güvenilirliği konularını da inceler. Epistemoloji, filozoflar tarafından yapılan bir çalışmadır ve bilgi kavramına ilişkin temel soruları cevaplamaya çalışır. Epistemoloji, bilginin ne olduğu, nasıl edinildiği ve nasıl kullanıldığı gibi soruların cevaplarını aramaya çalışır ve aynı zamanda bilgiye olan inancımızın doğruluğu ve güvenilirliği konularını da inceler.