You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Etkili İletişim Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 113 kez görüntülenmiştir.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili iletişim, bir kişinin bir başka kişi veya kişilerle nasıl düşüncelerini, duygularını ve bilgilerini paylaştığını, anlaştığını ve birbirlerine uyum sağladığı süreçtir. Etkili iletişim, kişiler arasında güven, anlaşma ve işbirliği oluşturmayı amaçlar ve iletişim konusunda başarılı olmak için aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

  1. Aktif dinleme: Etkili iletişim, başka bir kişinin söylediklerini anlamaya ve anlamaya çalışmaya yöneliktir. Aktif dinleme, diğer kişinin söylediklerini dikkatle dinlemek ve onların noktalarını anlamaya çalışmaktır.
  2. İfade edebilme: Etkili iletişim, kendi düşüncelerini, duygularını ve bilgilerini doğru bir şekilde ifade edebilmeyi gerektirir. Bu, doğru kelime ve cümleleri kullanmayı ve açık ve anlaşılır bir dil kullanmayı içerir.
  3. İletişim araçlarının doğru kullanımı: Etkili iletişim, iletişimin doğru kanalını seçmeyi ve iletişim araçlarını doğru bir şekilde kullanmayı gerektirir. Örneğin, yüz yüze iletişim için farklı bir dil kullanılabilir ve e-posta veya mesajlaşma için farklı bir dil kullanılabilir.
  4. İletişimde doğruluk: Etkili iletişim, doğru bilgi paylaşmayı ve yanlış bilgileri düzeltmeyi gerektirir. Bu, gerçekleri doğru bir şekilde aktarmayı ve yanlış bilgileri düzeltmeyi içerir.
  5. İletişimde empati: Etkili iletişim, diğer kişinin duygularını anlama ve onların açısından düşünmeyi gerektirir. Bu, empati kurma ve diğer kişinin duygularını anlamaya çalışma içerir.