You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Evrim Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 98 kez görüntülenmiştir.

Evrim Nedir?

Evrim, canlıların tarihsel olarak nasıl değiştiği ve bugünkü haliyle nasıl ortaya çıktığı konusunu inceleyen bir bilim dalıdır. Evrim, canlıların genetik yapısında meydana gelen değişiklikler sonucu ortaya çıkan yeni özelliklerin nesiller arasında geçişini ve bu değişikliklerin nesiller arasında nasıl yayıldığını inceler.

Evrim, Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace tarafından ortaya atılan "seçilmiş rekabet" (Survival of the Fittest) kuramına dayanır. Bu kuram, canlıların doğal ortamlarında rekabet ederek yaşamlarını sürdürme çabası sırasında, belirli özellikleri olan canlıların daha iyi uyum sağladıkları için daha fazla çocuk sağlama ve bu özellikleri nesiller arasında geçirme eğiliminde olduğunu iddia eder. Bu özellikler, doğal seçilim adı verilen bir süreçle nesilden nesile aktarılır ve zamanla tüm türlerin özelliklerini etkiler.

Evrim, canlıların tarihsel değişimine ilişkin birçok kanıt sunmaktadır ve günümüzde birçok bilim adamı tarafından kabul edilen bir bilimsel kuramdır. Ancak, evrim kuramı hala bazı kesimler tarafından tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir.

Benzer yazılar

Benzer olduğunu düşündüğümüz yazıları aradık, bulduk ve sizler için listeledik.