You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Fay Hatları Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 199 kez görüntülenmiştir.

Fay Hatları Nedir?

Fay hatları, iki kara parçasının yan yana hareket edememesi nedeniyle aralarında oluşan kırıklar veya çatlaklar olarak tanımlanabilir. Dünya'nın kabuğu, büyük plakalar halinde ayrılmıştır ve bu plakalar birbirlerine göre hareket ederler. Fay hatları, bu plakaların birbirleriyle çarpışması veya ayrılması sonucu oluşan kırıklar veya çatlaklardır. Fay hatları Dünya'nın kabuğu üzerindeki en önemli jeolojik özellikler arasındadır. Fay hatları, dünya üzerinde birçok yerde bulunur ve bazıları aktif, bazıları ise pasif durumdadır. Aktif fay hatları, son yüzyıllarda depremler ve diğer doğal afetlerin nedeni olmuştur. Fay hatları, depremler, volkanik patlamalar ve diğer doğal afetler gibi birçok olumsuz olayın nedeni olabilir.