You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

For Döngüsü Nedir? Örneklerle

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 71 kez görüntülenmiştir.

For Döngüsü Nedir? Örneklerle

For döngüsü, bir programlama dilinde, belirli bir kod bloğunun belirli bir sayıda kez çalıştırılmasını sağlamak için kullanılan bir yapıdır. For döngüsü, bir diziye veya bir listenin elemanlarına göz attığında veya belirli bir aralıkta sayıları tekrar etmek için kullanılabilir.

For döngüsünün temel yapısı aşağıdaki gibi olur:

for variable in range(start,stop,step):
    # code to be executed
  • variable, döngü içinde kullanılacak olan değişken adıdır.
  • start, döngünün başlangıç noktasıdır.
  • stop, döngünün bitiş noktasıdır.
  • step, döngünün her iterasyonunda arttırılacak olan adımdır.

For döngüsü, belirli bir aralıkta sayıları tekrar etmek için kullanılabilir. Örnek olarak, 1'den 10'a kadar olan sayıları yazdırmak için:

for i in range(1,11):
    print(i)

Bu döngü, 1'den 10'a kadar olan sayıları yazdırır.

For döngüsü, bir dizi veya liste içinde dolaşmak için de kullanılabilir. Örnek olarak, bir dizideki tüm elemanları yazdırmak için:

my_list = [1,2,3,4,5]
for item in my_list:
    print(item)

Bu döngü, my_list dizisindeki tüm elemanları yazdırır.