You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Gaz Sabiti Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 76 kez görüntülenmiştir.

Gaz Sabiti Nedir?

Gaz sabiti, bir ölçü birimidir ve gazların basıncının, sıcaklığının ve madde miktarının arasındaki ilişkisini gösterir. Gaz sabiti, "k" olarak gösterilir ve ideal gazlar için, gaz sabiti, sıcaklık ve madde miktarı sabit olduğu sürece basınçla ters orantılıdır. Örneğin, ideal bir gazın basıncı, iki katına çıkarsa, hacmi yarıya düşer. Gaz sabiti, ideal gazlar için "ideal gaz sabiti" olarak da bilinir ve bu sabit, R olarak gösterilir ve 8.3144598 J/(mol*K) değerindedir. Gaz sabiti, termodinamik süreçlerde ve gazların özelliklerinin hesaplanmasında kullanılır.