You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Genesis Block Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 82 kez görüntülenmiştir.

Genesis Block Nedir?

Genesis block, bir blockchain ağının ilk bloğudur. Bu blok, ağın oluşumu ile birlikte oluşturulur ve diğer tüm blokların referansını içerir. Genesis block'un içeriği, ağın oluşturulması sırasında belirlenir ve genellikle ağın ilkelerini ve kurallarını belirtir. Örneğin, Bitcoin'in ilk blok olan Genesis block, Bitcoin ağının oluşum tarihini ve ilk Bitcoin yaratıcısı olan Satoshi Nakamoto'nun imzasını içerir.

  • İlk blok: Genesis block, bir blockchain ağının ilk blokudur ve ağın oluşumu ile birlikte oluşturulur.

  • Özel veriler içerir: Genesis block, ağın oluşumu sırasında belirlenen özel verileri içerir. Örneğin, Bitcoin'in Genesis block'u, ağın oluşum tarihini ve ilk Bitcoin yaratıcısı olan Satoshi Nakamoto'nun imzasını içerir.

  • Bir önceki blok referansı yoktur: Genesis block, bir önceki blok referansına sahip değildir, çünkü bir önceki blok yoktur. Bu nedenle, Genesis block'un hash değeri, diğer tüm blokların hash değerlerine referans olacaktır.

  • İmzalıdır: Genesis block, ağın oluşum sırasında belirlenen bir anahtar ile imzalanır. Bu anahtar, ağın oluşumunu gerçekleştiren kişi veya kişiler tarafından tutulur ve ağın gelecekteki güncellemelerini yapmak için kullanılır.

Benzer yazılar

Benzer olduğunu düşündüğümüz yazıları aradık, bulduk ve sizler için listeledik.