You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 163 kez görüntülenmiştir.

Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam

Gerçek anlam, bir kelime veya ifadenin doğal veya ilk anlamıdır. Bu anlam, kelime veya ifadenin kendisinin ne ifade ettiği anlamıdır. Örneğin, "köpek" kelimesinin gerçek anlamı, bir tür hayvan olarak tanımlanır.

Mecaz anlam, bir kelime veya ifadenin gerçek anlamından farklı bir anlamıdır. Mecaz anlam, kelime veya ifadenin gerçek anlamından farklı bir şekilde kullanılarak verilir. Örneğin, "köpek" kelimesi mecaz olarak kullanıldığında, "çok iştahsız" anlamında kullanılabilir.

Terim anlam, bir kelime veya ifadenin belli bir alanda kullanımı için özel olarak tanımlanmış anlamıdır. Örneğin, "akustik" kelimesi müzik alanında ses ve müziğe ilişkin anlamda kullanılırken, fizik alanında ise ses dalgaları ile ilgili anlamda kullanılabilir.