You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Gibbs Faz Kuralı Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 86 kez görüntülenmiştir.

Gibbs Faz Kuralı Nedir?

Gibbs faz kuralı, bir sistemde coexistence of two or more phases (iki veya daha fazla fazın varlığı) için gerekli olan koşulları tanımlar. Bu kural, bir sistemde birden fazla fazın varlığı için fazlar arasındaki enerji, entropi ve entalpi dengelerini tanımlar.

Gibbs faz kuralı, iki veya daha fazla fazın eşit koşullar altında coexist edebilmelerinin koşulu olarak, fazlar arasındaki Gibbs enerjisi farkının sıfır olmasıdır. Yani, Gibbs faz kuralı, bir sistemdeki fazlar arasındaki Gibbs enerjisi farkının sıfır olması koşuluyla, iki veya daha fazla fazın eşit koşullar altında var olabileceğini ifade eder.

Bu kural, sıvı, gaz ve katı fazların coexistence için kullanılır. Örneğin, bir sıvı-gaz sisteminde, sıvı ve gaz fazlarının coexist edebilmeleri için, sıvı ve gaz arasındaki Gibbs enerjisi farkının sıfır olması gerekir. Bu, sıvı ve gaz arasındaki basıncın eşit olmasını gerektirir.

Benzer yazılar

Benzer olduğunu düşündüğümüz yazıları aradık, bulduk ve sizler için listeledik.