You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Girişimcilik Nedir? Türleri Nelerdir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 71 kez görüntülenmiştir.

Girişimcilik Nedir? Türleri Nelerdir?

Girişimcilik, yenilikçi fikirler üreterek, riskleri alarak ve çalışarak bir iş kurmayı içeren bir süreçtir. Girişimcilik türleri, girişimcilerin hangi alanda iş kurma ve hangi yöntemleri kullanma eğiliminde olduğunu gösterir. Burada size bazı girişimcilik türleri ve açıklamalarını sıralayabilirim:

  1. Bireysel girişimcilik: Bireylerin kendi işlerini kurmalarını ve yönetmelerini içeren girişimcilik türüdür. Bu tür girişimciler, kendi fikirlerini hayata geçirir ve işlerini kendileri yönetirler.

  2. Küçük ölçekli işletmeler: Küçük ölçekli işletmeler, birkaç çalışanı olan ve genellikle bir yerleşim yerinde hizmet veren işletmelerdir. Bu işletmeler, genellikle birkaç yıl içinde büyüme potansiyeline sahiptir.

  3. Özel sermaye ile finanse edilen işletmeler: Bu tür işletmeler, genellikle yenilikçi fikirler üreterek ve hızlı büyüme potansiyeline sahip olmaları nedeniyle özel sermaye şirketleri tarafından finanse edilirler. Bu işletmeler, genellikle büyük bir pazar payı hedeflerler ve hızlı büyüme için riskleri alırlar.

  4. Sosyal girişimcilik: Sosyal girişimcilik, toplumda bir sorunu çözmeyi hedefleyen ve bu amaç doğrultusunda iş kurma sürecini içeren girişimcilik türüdür. Bu tür girişimciler, genellikle sosyal veya çevresel sorunları çözmeyi amaçlar ve bu amaç doğrultusunda işlerini yönetirler.

  5. Franchise (Fransızca "lisans" anlamına gelen kelime) girişimcilik: Bu tür girişimciler, bir marka veya işletmeyi lisans alarak, kendi işlerini kurarlar. Bu tür girişimciler, lisans alınan marka veya işletmenin ürünlerini ve hizmetlerini satarlar ve genellikle bu marka veya işletmenin belirlediği kurallara uyarlar.