You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Hava Durumu Deprem İlişkisi

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 82 kez görüntülenmiştir.

Hava Durumu Deprem İlişkisi

Depremler, hava olaylarının oluşumuna etki edebilirler ancak direk bir ilişki yoktur. Örneğin, depremler yer hareketleri sonucu oluşan çatlaklar veya kayaların hareketi nedeniyle hava akımını etkileyebilirler. Ayrıca depremlerin sonucu oluşan yer hareketleri nedeniyle su kaynaklarının yer değiştirmesi gibi olaylar da hava olaylarını etkileyebilir. Ancak bu ilişki genellikle özel durumlar için geçerlidir ve genel olarak depremler ile hava olayları arasında doğrudan bir bağlantı yoktur.