You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Homofobi Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 70 kez görüntülenmiştir.

Homofobi Nedir?

Homofobi, bir kişinin cinsiyet eşitliğine ve LGBT+ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüel ve benzeri) insanların haklarına karşı düşmanca tutum içerisinde olmasıdır. Homofobi, genellikle cinsiyet eşitliğine ve LGBT+ insanların haklarına karşı olan tutumlarının bir sonucudur ve bu tutumlar, yanlış inançlar, eğitim eksikliği ve toplumsal baskı gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Homofobi, bir kişinin LGBT+ insanların haklarını tanımaması ve onları aşağılaması gibi davranışları da içerebilir. Homofobi, bir insanın cinsiyet eşitliğine ve LGBT+ insanların haklarına saygı duymamasıdır ve bu tutum, toplumda eşitlik ve adaleti engeller.