You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

HTML Arama Kutusu İçin Temel Kod ve Anlamları

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 78 kez görüntülenmiştir.

HTML Arama Kutusu İçin Temel Kod ve Anlamları

HTML arama kutusu için temel kod aşağıdaki gibidir:

<form>
  <input type="text" name="search" placeholder="Arama...">
  <input type="submit" value="Ara">
</form>

Anlamlar:

  • <form> etiketi, arama kutusunun içerdiği form elementlerini içerir.
  • <input type="text" name="search" placeholder="Arama..."> etiketi, arama kutusunu oluşturur. type atributu "text" olarak ayarlanır, bu sayede kullanıcının metin girebileceği bir kutu oluşur. name atributu, form verilerinin gönderilirken kullanılacak anahtar olarak kullanılır. placeholder atributu ise arama kutusu boş iken görünen metin olarak belirlenir.
  • <input type="submit" value="Ara"> etiketi, arama kutusuna girdiği metinleri göndermek için kullanılan submit düğmesini oluşturur. type atributu "submit" olarak ayarlanır, value atributu ise düğmenin görüntülenecek metinidir.

Bunun yanı sıra arama kutusunun formun action ve method attribute'leri ile belirlenen adres ve HTTP method ile gönderilmesi sağlanabilir.