You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

İhracat Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 75 kez görüntülenmiştir.

İhracat Nedir?

İhracat, bir ülke tarafından üretilen veya ithal edilip daha sonra başka bir ülkeye satılan mal ve hizmetlerdir. İhracat, bir ülkenin ekonomisine pozitif katkıda bulunur, çünkü ihracat sayesinde ülke para kazanır ve bu parayı ekonomisini büyütmek için kullanabilir. Ayrıca ihracat, ülkede üretilen mal ve hizmetlerin yurt dışında tanıtılmasını ve pazarını genişletmesini de sağlar. Bu da ülke ekonomisine daha fazla yatırım ve istihdam oluşturma fırsatı sunar.