You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

İklim Değişikliği Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 77 kez görüntülenmiştir.

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği, bir bölgede veya tüm dünyada ortalama hava koşullarının ve sıcaklıkların uzun dönemli olarak değişmesidir. Bu, Dünya'nın tarihi boyunca gerçekleşen doğal bir süreçtir, ancak şu anda iklim değişikliğinin hızı normalden daha farklıdır ve çoğunlukla fosil yakıtların yakılması, ormanların kesilmesi ve tarım gibi insan faaliyetlerine neden olur. Bu faaliyetler, atmosfere sera gazları salar ve Dünya yüzeyinin sıcaklığını yükseltir.

İklim değişikliğinin sonuçları ciddi ve uzun dönemli olabilir. Bunlar arasında daha sık ve şiddetli sıcak dalgaları, fırtınaları ve doğal afetleri, deniz seviyesinin yükselişini ve gıda ve su kaynaklarının mevcutluğunda değişiklikleri içerir. Birçok bitki ve hayvan türü de iklim değişikliğine bağlı olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Bu küresel bir sorunla nasıl başa çıkılacağını belirlemek için, sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve zaten meydana gelen değişikliklerle nasıl başa çıkılacağını belirlemek önemlidir. Bu, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi, doğal kaynakları koruma ve yaşam ve iş yapış şeklimizi değiştirmeyi içerebilir.