You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

İthalatın Zararları Nelerdir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 82 kez görüntülenmiştir.

İthalatın Zararları Nelerdir?

İthalatın zararlarından bazıları şunlardır:

  1. İşyerlerinin kapanması: Yurt dışından ithal edilen ürünlerin ülkede üretimi yapılan ürünlere göre daha ucuz olması, ülkede üretim yapan işyerlerinin kapanmasına neden olabilir. Bu durum, ülkede istihdamı azaltır ve ekonomik sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

  2. Para biriminin değerinin düşmesi: Eğer ülke yurt dışından ithal ettiği ürünleri kendi para birimiyle ödemek zorunda ise ve ithalatın fazla olması nedeniyle ülke para birimi cinsinden döviz rezervleri azalırsa, para biriminin değeri düşebilir. Bu durum, ülkede yaşayanların satın alma gücünü azaltır ve enflasyonun artmasına neden olabilir.

  3. Cari açık pozisyonu: Eğer ülke yurt dışından ithal ettiği ürünlerin değeri, yurt dışına satılan ürünlerin değerinden daha fazla ise, ülke cari açık pozisyonuna girer. Cari açık pozisyonu, ülkenin borçlanma ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olabilir ve ekonomik sorunlara yol açabilir.

  4. Yerli üretimin azalması: Eğer ülke yurt dışından ithal ettiği ürünleri kendi üretiminden daha ucuz olarak alıyorsa, bu ülkede üretim yapmayı cazip hale getirmez. Bu durum, yerli üretimin azalmasına neden olur ve bu da ülke ekonomisine olumsuz etki edebilir.