You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Kâr Marjı Nedir? Hesaplama Formülü

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 107 kez görüntülenmiştir.

Kâr Marjı Nedir? Hesaplama Formülü

Kâr marjı, bir şirketin satışlarından elde ettiği toplam gelirin, ürettiği mal ve hizmetlerin maliyetine oranıdır. Kâr marjı, bir şirketin performansını ölçmek için kullanılan bir göstergedir ve genellikle yüzde cinsinden ifade edilir. Örneğin, bir şirketin toplam satışları 100.000 TL ve ürettiği mal ve hizmetlerin maliyeti 50.000 TL ise, kâr marjı yüzde 50 olacaktır.

Kâr marjı, bir şirketin performansını ölçerken dikkate alınması gereken önemli bir göstergedir, ancak tek başına bir şirketin performansını tam olarak yansıtmaz. Örneğin, bir şirketin kâr marjı yüksek olabilir, ancak yüksek maliyetler nedeniyle net kârı düşük olabilir. Bu nedenle, bir şirketin performansını değerlendirirken kâr marjının yanı sıra diğer göstergeler de dikkate alınmalıdır.

Kâr Marjı Hesaplama Formülü:

Kâr marjı, bir şirketin toplam satışlarından ürettiği mal ve hizmetlerin maliyetine oranı olarak hesaplanır. Kâr marjını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır:

Kâr marjı = (Toplam satışlar - Ürettiği mal ve hizmetlerin maliyeti) / Toplam satışlar x 100

Örneğin, bir şirketin toplam satışları 100.000 TL ve ürettiği mal ve hizmetlerin maliyeti 50.000 TL ise, kâr marjı şu şekilde hesaplanır:

Kâr marjı = (100.000 TL - 50.000 TL) / 100.000 TL x 100 = 50%

Bu şirketin kâr marjı yüzde 50'dir.

Kâr marjı, bir şirketin performansını ölçmek için kullanılan bir göstergedir ve genellikle yüzde cinsinden ifade edilir. Ancak, kâr marjının yüksek olması bir şirketin sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Örneğin, bir şirketin kâr marjı yüksek olabilir, ancak yüksek maliyetler nedeniyle net kârı düşük olabilir. Bu nedenle, bir şirketin performansını değerlendirirken kâr marjının yanı sıra diğer göstergeler de dikkate alınmalıdır.