You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Karbon Emisyonu Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 88 kez görüntülenmiştir.

Karbon Emisyonu Nedir?

Karbon emisyonu, bir ülkenin veya bir bölgenin atmosfere karbon dioksit ve benzeri sera gazlarının salınımıdır. Sera gazları, atmosferde bulunan gazların bir kısmını tutarak, ısıyı yansıtırlar ve bu sayede, Dünya'nın sıcaklığını düzenlerler. Ancak, insan etkinlikleri sonucu, atmosfere çok miktarda sera gazı salınır ve bu da Dünya'nın sıcaklığını artırır. Bu artış, iklim değişikliğine neden olur.

Karbon emisyonu, özellikle, enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtlardan (kömür, petrol ve doğal gaz gibi) çıkan gazlar nedeniyle meydana gelir. Bu fosil yakıtların yanı sıra, tarım ve endüstriyel faaliyetler de karbon emisyonuna neden olabilir.

Karbon emisyonu azaltılması, iklim değişikliğinin önüne geçmekle birlikte, aynı zamanda çevre kirliliğini de azaltmayı amaçlar. Fosil yakıtlardan çıkan gazlar, hava kirliliğine de neden olurlar ve bu nedenle, karbon emisyonunun azaltılması ile hava kirliliğinin azaltılması da amaçlanır.

Sonuç olarak, karbon emisyonu, atmosfere salınan sera gazlarının miktarıdır ve iklim değişikliğine neden olur. Karbon emisyonunun azaltılması, iklim değişikliğinin önüne geçmek ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla yapılır. Bu amaçla, ülkeler ve bölgeler, karbon emisyonunu azaltmayı amaçlayan politikalar ve önlemler uygularlar.

Benzer yazılar

Benzer olduğunu düşündüğümüz yazıları aradık, bulduk ve sizler için listeledik.