You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Koni Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 71 kez görüntülenmiştir.

Koni Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Koni, bir üçgenin tabanı üzerinde bir noktada (apeks) birleşen ve bir çember şeklinde açılan yüzeylere sahip bir geometrik şekildir. Koni, düzgün koni ve düzensiz koni olmak üzere iki çeşittir. Düzgün koniler, taban çemberleri eşit olan ve tabanı düz olan konilerdir. Düzensiz koniler ise, taban çemberleri eşit olmayan ve tabanı düz olmayan konilerdir.

Koni özellikleri arasında aşağıdakiler sayılabilir:

  • Hacim: Koni hacmi, taban çemberinin alanı ile yüksekliğinin yarısının çarpımı olarak hesaplanır.

  • Yüzey Alanı: Koni yüzey alanı, taban çemberinin alanı ve kenarlarının toplamı olarak hesaplanır.

  • Köşegenler: Koni üç köşegeni vardır ve bu köşegenler, taban noktalarından apeks'e uzanır.