You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Liberalizm Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 79 kez görüntülenmiştir.

Liberalizm Nedir?

Liberalizm, bir düşünce sistemidir ve insan haklarının, özgürlüklerin ve eşitliğin önemini vurgular. Liberalizm, insan haklarının ve özgürlüklerin korunmasını önemsemiş ve bu hakların ve özgürlüklerin, devletler tarafından korunmasını önermiştir.

Liberalizm, insanların serbest iradeleri üzerine kuruludur ve insanların özgürce seçim yapma hakkını savunur. Bu anlamda, liberalizm, insanların özgürce düşünme ve inanma haklarını da savunur. Liberalizm, ayrıca, insanlar arasında eşitliği önemsemiş ve herkesin eşit hakları olduğunu savunmuştur.

Liberalizm, ticaretin serbestleştirilmesini ve piyasaların özgürleştirilmesini önerir ve devletlerin ekonomik alandaki müdahalelerine karşıdır. Bu anlamda, liberalizm, özel mülkiyet haklarının önemini vurgular.