You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Mobil Uygulama Tasarım Kalıpları

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 67 kez görüntülenmiştir.

Mobil Uygulama Tasarım Kalıpları

Mobil uygulama tasarım kalıpları, mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü oluşturmak için kullanılan standart yapılardır. Bu kalıplar arasında aşağıdakiler yer alabilir:

  1. Navigation Drawer: Navigation Drawer, uygulamanın menüsünün sağ veya sol tarafında gösterilmesini sağlar. Bu menü, uygulamanın diğer bölümlerine erişim sağlar.

  2. Tab Bar: Tab Bar, uygulamanın altında yer alan sekmeler aracılığıyla farklı bölümlere erişim sağlar. Bu sekmeler, simgeler veya metinler aracılığıyla tanımlanabilir.

  3. Master-Detail: Master-Detail, uygulamanın sol tarafında bir "master" bölümü ve sağ tarafında bir "detail" bölümü içerir. Master bölümünde, uygulamanın farklı bölümlerine erişim sağlanırken, detail bölümünde ise seçilen bölümün ayrıntıları gösterilir.

  4. Onboarding: Onboarding, uygulamanın ilk açıldığında kullanıcıya sunulan kurulum veya tanıtım ekranlarıdır. Bu ekranlar, uygulamanın nasıl kullanılacağını ve özelliklerini anlatır.

  5. Modal: Modal, uygulama içinde açılan bir penceredir. Bu pencere, uygulamanın diğer bölümlerinden ayrılır ve özel bir işlem yapmak için kullanılır.

  6. Carousel : Carousel, uygulamanın ön sayfasında görüntüler arasında kaydırma işlemi yapılmasını sağlar.

  7. Push Notifications: Push bildirimleri, uygulamanın arka planda çalışmasına rağmen kullanıcıya bildirim gönderme imkanı sağlar.

  8. In-App Purchase : In-App Purchase, uygulama içinde ücretli içerik veya hizmetleri satın alma işlemi yapmak için kullanılır.