You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Mükellef Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 100 kez görüntülenmiştir.

Mükellef Nedir?

Vergi mükellefi olmak, bir kişinin veya bir kuruluşun bir ülkede yaşayan veya çalışan bir birey veya kuruluş olduğunu ve vergi ödemekle yükümlü olduğunu belirtir. Bu, bir kişinin veya bir kuruluşun bir ülkede yerleşik olduğunu ve vergi ödemekle yükümlü olduğunu gösterir. Vergi mükellefleri, ülkelerin vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlüdürler ve vergi ödemekle yükümlü oldukları vergi türüne göre değişir. Örneğin, bir kişi bir ülkede çalışıyorsa, o kişi ülkenin vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlüdür ve bu vergi, çalıştığı ülkenin vergi kanunlarına göre belirlenir. Benzer şekilde, bir şirketin bir ülkede faaliyet göstermesi durumunda, o şirket de ülkenin vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlüdür ve bu vergi de ülkenin vergi kanunlarına göre belirlenir.