You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Nginx proxy_pass Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 103 kez görüntülenmiştir.

Nginx proxy_pass Nedir?

Nginx'de proxy_pass direktifi, bir isteği başka bir adrese yönlendirmeyi sağlar. Bu direktif, Nginx'in reverse proxy özelliğini kullanarak istekleri yönlendirir ve bu sayede web sunucuları arasında yük dağıtımı yaparak performansı arttırır ve ayrıca güvenlik önlemleri alarak web sunucularını korur.

proxy_pass direktifi, Nginx konfigürasyon dosyasında location bloğu içinde kullanılır ve genellikle aşağıdaki gibi kullanılır:

location / {
    proxy_pass http://upstream_server;
}

Bu örnekte, tüm istekler / dizini için yapılırsa, proxy_pass direktifi sayesinde bu istekler upstream_server adresine yönlendirilir. upstream_server adresi, yönlendirilecek hedef sunucunun adresidir ve bu adres HTTP veya HTTPS protokolünü kullanarak verilebilir.

proxy_pass direktifi, ayrıca yönlendirilecek hedef sunucunun dizinlerine de erişim sağlar. Örneğin:

location /images/ {
    proxy_pass http://upstream_server/images/;
}

Bu örnekte, /images/ dizinine yapılan tüm istekler, proxy_pass direktifi sayesinde upstream_server adresinin /images/ dizinine yönlendirilir. Bu sayede, hedef sunucudaki /images/ dizinine erişim sağlanır ve bu dizindeki dosyalar gösterilebilir.

proxy_pass direktifi, ayrıca http ve https gibi değişkenleri de kullanarak yönlendirme yapılabilir. Örneğin:

location / {
    proxy_pass $scheme://upstream_server;
}

Bu örnekte, $scheme değişkeni, Nginx tarafından kullanılan protokolü (HTTP veya HTTPS) temsil eder. Bu sayede, proxy_pass direktifi istekleri yapılan protokole göre yönlendirir ve bu sayede hedef sunucunun da aynı protokolü kullanması sağlanır.

Sonuç olarak, proxy_pass direktifi, Nginx reverse proxy özelliğini kullanarak istekleri yönlendirir ve bu sayede web sunucuları arasında yük dağıtımı yaparak performansı arttırır ve ayrıca güvenlik önlemleri alarak web sunucularını korur. Bu direktif, Nginx konfigürasyon dosyasında location bloğu içinde kullanılır ve yönlendirilecek hedef sunucunun adresini ve dizinlerini belirtir. proxy_pass direktifi ayrıca http ve https gibi değişkenleri de kullanarak yönlendirme yapılabilir ve bu sayede hedef sunucunun da aynı protokolü kullanması sağlanır.

Benzer yazılar

Benzer olduğunu düşündüğümüz yazıları aradık, bulduk ve sizler için listeledik.