You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Nitel Araştırma Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 71 kez görüntülenmiştir.

Nitel Araştırma Nedir?

Nitel araştırma, bir olayı, durumu veya fenomeni inceleme yöntemidir. Bu yöntem, betimleyici ve açıklayıcı olarak kullanılır. Nitel araştırma, özellikle, insan davranışları, deneyimleri veya niyetleri gibi konuları incelemeye yöneliktir. Bu yöntem, çok sayıda veri toplamak yerine, az sayıda veriye odaklanır ve derinlemesine analiz yapar. Nitel araştırma yöntemleri arasında, görüşme, anket, mülakat, gözlem, etnografik çalışma ve doküman analizi gibi yöntemler yer alır. Bu yöntemler, insanların deneyimlerini ve düşüncelerini anlamak için kullanılır ve verilerin kalitesi önemlidir. Nitel araştırma, genellikle, bilimsel araştırmalar, sosyal bilimler ve sağlık alanlarında kullanılır.