You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Nokta (Geometri) Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 76 kez görüntülenmiştir.

Nokta (Geometri) Nedir?

Geometri noktası, bir çizgi veya yüzeyin konumunu belirlemek için kullanılan bir kavramdır. Geometri noktası, çizgi veya yüzeyin geometrik özelliklerini belirler ve bu sayede çizgi veya yüzeyin konumunu tespit etmek mümkün olur.

Geometri noktası, bir koordinat sisteminde bir noktanın konumunu belirtir. Örneğin, (2,3) gibi nokta, iki boyutlu bir koordinat sisteminde (x,y) koordinatlarını belirtir ve bu koordinatlar, noktanın x eksenine ve y eksenine olan uzaklığını gösterir.

Geometri noktası, ayrıca iki veya daha fazla çizgi veya yüzeyin birleştiği noktaları belirtir. Örneğin, iki çizgi arasındaki açıyı belirlemek için, iki çizgi üzerinde bulunan üç nokta kullanılır.