You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Osmanlı'da Kadı Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 86 kez görüntülenmiştir.

Osmanlı'da Kadı Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu'nda kadı, yönetimdeki bir görevliydi ve bir bölgede yargı yetkisi olan bir hukukçuydu. Kadılar, Osmanlı hukuk sisteminde yerel yargıçlar olarak hizmet verirler ve yerel hukuk konularında karar verirlerdi. Ayrıca Osmanlı Devleti'nde bazı yönetim görevlerini de yürütürlerdi. Kadılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yerel yönetiminde önemli bir rol oynarlar ve Osmanlı toplumunda da saygın bir konumu vardı.