You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Paradikma Değişimi Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 108 kez görüntülenmiştir.

Paradikma Değişimi Nedir?

Paradikma değişimi, bir insanın veya bir toplumun dünya görüşünün veya inanç sisteminin ani ve radikal bir şekilde değiştiği zaman oluşan bir süreçtir. Paradikma değişimi, genellikle yeni bilgi veya deneyimlerin bir kişi veya toplum tarafından benimsenmesiyle gerçekleşir ve bu değişim, insanların düşünce yapılarını ve davranışlarını da etkileyebilir. Paradikma değişimi, insanların yaptıkları iş veya araştırmaların yönünü veya hedeflerini değiştirebilir ve yeni bir perspektif kazandırabilir. Paradikma değişimi, genellikle zorlu bir süreçtir ve insanların mevcut inançlarını sorgulamalarını ve yeniden değerlendirmelerini gerektirir. Ancak, paradikma değişimi, insanların dünyayı daha anlaşılır ve daha işlevsel hale getirebilir ve onların düşüncelerini ve davranışlarını geliştirebilir.