You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Permakültür Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 72 kez görüntülenmiştir.

Permakültür Nedir?

Permakültür, doğal ekosistemlerdeki dengeleri taklit ederek, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmayı hedefleyen bir felsefedir. Permakültür, "permanent agriculture" (kalıcı tarım) kelimesinin kısaltılmış hali olup, tarım, yerleşim ve tasarım gibi alanlarda uygulanır. Permakültürde, doğal ekosistemlerdeki dengelerin taklit edilerek, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturulmaya çalışılır. Bu felsefe, tarımda organik üretim, toprağın korunması, su tasarrufu, enerji verimliliği ve doğal bitki koruma yöntemlerinin kullanılması gibi unsurları içerir. Permakültür ayrıca, yerel ürünlerin tüketimi, topluluklar arasında paylaşım ve sürdürülebilir yerleşim gibi konulara da değinir.