You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

pH Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 83 kez görüntülenmiştir.

pH Nedir?

pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlılığını ölçen bir ölçümdür. pH değeri 0 ile 14 arasında değişir, 7 olarak kabul edilirse çözelti neutral (nötr)dür. pH değerleri 7'den düşük olan çözeltiler asit, 7'den yüksek olan çözeltiler ise bazdır. Örneğin, su 7 pH değerindedir, limon suyu 2.5 pH değerindedir ve sodyum hidroksit çözeltisi 13 pH değerindedir.

pH ölçümleri, çeşitli alanlarda kullanılır. Örneğin su arıtma, gıda üretimi, farmakoloji, kimya ve biyoloji gibi alanlarda pH ölçümleri yapılır. Özellikle biyolojik sistemlerde pH seviyelerinin dengede olması önemlidir, çünkü hücrelerin normal işlevleri için gerekli olan pH düzeyleri vardır.