You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

PHP CURL Nedir? Nasıl Kullanılır?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 86 kez görüntülenmiştir.

PHP CURL Nedir? Nasıl Kullanılır?

PHP CURL (Client URL Library), PHP dili içinde URL adreslerinden veri toplamaya yarayan bir kütüphanedir. Bu kütüphanenin çok yönlü bir yapısı vardır ve HTTP, HTTPS ve FTP gibi birçok protokole dayanır. CURL, veri toplama, web sayfalarına erişim, dosya yükleme/indirme gibi fonksiyonları destekler.

CURL kullanımı için curl_init() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, bir CURL oturumunun başlangıç noktasını belirler. Ardından, curl_setopt() fonksiyonu ile oturum için isteği belirleyebilirsiniz (örneğin, URL adresi, gönderilecek veriler, kullanılacak HTTP metodu, vb.). Son olarak, curl_exec() fonksiyonu ile istek gönderilir ve döndürülen veri alınır.

Aşağıdaki örnek, bir URL adresinden veri çekme işlemini gösterir:

<?php

// URL adresi
$url = 'https://www.example.com/data.json';

// CURL oturumunu başlat
$ch = curl_init();

// CURL seçeneklerini ayarla
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

// İstek gönder
$response = curl_exec($ch);

// CURL oturumunu kapat
curl_close($ch);

// Veriyi ekrana yazdır
echo $response;

?>

Bu örnekte, curl_init() fonksiyonu ile bir CURL oturumu başlatılır ve curl_setopt() fonksiyonu ile bu oturum için URL adresi ve verinin döndürülmesi seçeneği belirlenir. Son olarak, curl_exec() fonksiyonu ile istek gönderilir ve veri döndürülür. Veri sonucu, $response değişkeninde saklanır ve ekrana yazdırılır.