You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

PHP Enum Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 93 kez görüntülenmiştir.

PHP Enum Nedir?

PHP'de "enum" kelimesi, "enumeration" (sayımlı liste) anlamına gelir. PHP'de, enumler bir sınıf içinde tanımlanabilecek değişkenlerdir ve yalnızca belirli bir kümesi olan sabit değerler alabilirler. Bu, kodun anlaşılırlığını ve okunabilirliğini arttıran, kodun doğruluğunu ve güvenilirliğini artıran ve hata ayıklamasını kolaylaştıran önemli bir yapıdır.

PHP'de, enumler şu şekilde tanımlanır:

enum Color {
  RED = 'red';
  GREEN = 'green';
  BLUE = 'blue';
}

Bu örnekte, Color enumu içinde RED, GREEN, ve BLUE adında üç tane sabit değişken tanımlanmıştır. Bu sabit değerler, enumun içinde veya dışında Color::RED, Color::GREEN, ve Color::BLUE şeklinde kullanılabilir.

PHP'de, enumlar genellikle veritabanı tablolarındaki kolonlar için değerleri sınırlamak veya geçerli olabilecek bir dizi değer arasından seçim yapmak için kullanılır. Örneğin, bir veritabanı tablosunda "cinsiyet" adında bir kolon olabilir ve bu kolonun yalnızca "erkek" veya "kadın" değerleri alabileceği varsayılabilir. Bu durumda, enum olarak tanımlanabilecek bir "Gender" türü, bu kolondaki değerleri sınırlamak için kullanılabilir:

enum Gender {
  MALE = 'male';
  FEMALE = 'female';
}

Daha fazla bilgi için, PHP Dökümantasyonlarının "Enumerations" (Türkçe: "Sayımlar") sayfasına göz atabilirsiniz: https://www.php.net/manual/en/language.oop5.enum.php