You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Polyol Yoğunluğu Nedir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 96 kez görüntülenmiştir.

Polyol Yoğunluğu Nedir?

Polyol, birçok hidrokarbon bağı oluşan, yüksek moleküler ağırlıklı, organik bileşiklerdir. Polyoller, genellikle sakaroz, glikoz, maltoz gibi şekerlerin yanı sıra polietilen glikol, propilen glikol, izosorbitol, mannitol gibi bileşenlerden oluşurlar.

Polyol yoğunluğu, bir poliolu oluşturan moleküllerin miktarının yoğunluğu olarak tanımlanır. Yoğunluk, bir sıvının ağırlığının hacmine oranıdır. Polyol yoğunluğu, genellikle gram/cm³ veya kg/L cinsinden ölçülür. Örneğin, propilen glikol yoğunluğu 1.038 g/cm³ veya 1.038 kg/L'dir.

Polyol yoğunluğu, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Örneğin, poliolun bileşimine ve moleküler ağırlığına bağlı olarak yoğunluk değişebilir. Ayrıca, poliolun sıcaklık, basınç ve başka koşullar altında yoğunluğu da değişebilir.