You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Proton Kütlesi Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 75 kez görüntülenmiştir.

Proton Kütlesi Nedir?

Proton, bir parçacıktır ve atom çekirdeğinde bulunur. Proton, pozitif elektrik yüklüdür ve atom numarasını belirler. Protonun kütlesi, 1.672621923 x 10^-27 kilogramdır ve bu kütle, protonun özel birimi olan "protonun özel kütlesine" (m_p) eşittir. Protonun kütlesi, birçok fiziksel ve kimyasal süreçlerde önemli rol oynar ve bu nedenle çok önemlidir. Örneğin, proton kütlesi, atom çekirdeğinde bulunan protonların sayısını belirler ve bu sayı, atomun kimyasal özelliklerini belirler.

Benzer yazılar

Benzer olduğunu düşündüğümüz yazıları aradık, bulduk ve sizler için listeledik.