You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Regresyon Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 69 kez görüntülenmiştir.

Regresyon Nedir?

Regresyon, veri setinde gözlenen bir değişkenin diğer bir değişkenle nasıl değiştiğini açıklamaya yönelik bir istatistiksel yöntemdir. Regresyon analizleri, bir değişkenin değerinin diğer değişkenlerle nasıl ilişkili olduğunu bulmaya yardımcı olur ve bu ilişkiyi yansıtan bir denklem oluşturulur.

Regresyon analizleri, birçok farklı alanda kullanılabilir, ancak en sık ekonomik ve finansal modellerde, sağlık çalışmalarında ve pazar araştırmalarında görülür. Örneğin, bir şirketin satış miktarının reklam bütçesiyle nasıl ilişkili olduğunu anlamaya çalışırken regresyon analizi yapılabilir. Bu tür bir çalışmada, satış miktarı değişkeni ve reklam bütçesi değişkeni arasındaki ilişkiyi göstermek için regresyon denklemi oluşturulabilir. Bu denklem, gelecekteki satış miktarlarını tahmin etmek için kullanılabilir.