You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Şirket Türleri ve Açıklamaları Nelerdir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 3 dakikadır ve 122 kez görüntülenmiştir.

Şirket Türleri ve Açıklamaları Nelerdir?

Türkiye'de bir şirket kurmak isteyenler için birçok seçenek bulunmaktadır. Aşağıda, Türkiye'de kurulabilecek birkaç şirket türünün özetlerini vermekteyiz:

  1. Anonim Şirket (A.Ş.): Bu şirket türü, en yaygın şirket türüdür ve birkaç ortak tarafından kurulur. A.Ş.'lerin ortakları, şirketin borçlarından sadece sermaye bedellerine kadar sınırlı sorumludur. A.Ş.'ler, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kaydedilir ve sermayesi paylar üzerinden ödenir.

  2. Kooperatif Şirket (Koop. Ş.): Kooperatif Şirketler, bir grubun ortak bir amaca yönelik olarak bir araya gelerek kurdukları şirketlerdir. Kooperatif Şirketler, üyelerine hizmet veya ürünler sağlar ve üyeler, şirketin sermayesine katılırlar. Kooperatif Şirketler, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kaydedilir ve sermayesi, üyeler tarafından ödenir.

  3. Kollektif Şirket (Kol. Ş.): Kollektif Şirketler, birkaç ortak tarafından kurulan, sermayesi paylar üzerinden ödenen şirketlerdir. Kollektif Şirketler, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kaydedilir ve ortaklar, şirketin borçlarından sadece sermaye bedellerine kadar sınırlı sorumludur.

  4. Komandit Şirket (Kom. Ş.): Komandit Şirketler, birkaç ortak tarafından kurulan şirketlerdir. Bu şirket türünde, bazı ortaklar ("komandit ortaklar") şirketin borçlarından sadece sermaye bedellerine kadar sınırlı sorumludurken, diğer ortaklar ("komanditer ortaklar") şirketin borçlarından tamamen sorumludur. Komandit Şirketler, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kaydedilir ve sermayesi paylar üzerinden ödenir.

  5. Kooperatif Komandit Şirket (Koop. Kom. Ş.): Kooperatif Komandit Şirketler, bir grubun ortak bir amaca yönelik olarak bir araya gelerek kurdukları, sermayesi paylar üzerinden ödenen şirketlerdir. Kooperatif Komandit Şirketlerde, bazı ortaklar ("komandit ortaklar") şirketin borçlarından sadece sermaye bedellerine kadar sınırlı sorumludurken, diğer ortaklar ("komanditer ortaklar") şirketin borçlarından tamamen sorumludur. Kooperatif Komandit Şirketler, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kaydedilir ve sermayesi, üyeler tarafından ödenir.

  6. Kooperatif Kolektif Komandit Şirket (Koop. Kol. Kom. Ş.): Kooperatif Kolektif Komandit Şirketler, bir grubun ortak bir amaca yönelik olarak bir araya gelerek kurdukları, sermayesi paylar üzerinden ödenen şirketlerdir. Kooperatif Kolektif Komandit Şirketlerde, bazı ortaklar ("komandit ortaklar") şirketin borçlarından sadece sermaye bedellerine kadar sınırlı sorumludurken, diğer ortaklar ("komanditer ortaklar") şirketin borçlarından tamamen sorumludur. Kooperatif Kolektif Komandit Şirketler, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kaydedilir ve sermayesi, üyeler tarafından ödenir.

  7. Kooperatif Kolektif Anonim Şirket (Koop. Kol. A.Ş.): Kooperatif Kolektif Anonim Şirketler, bir grubun ortak bir amaca yönelik olarak bir araya gelerek kurdukları, sermayesi paylar üzerinden ödenen şirketlerdir. Kooperatif Kolektif Anonim Şirketlerde, ortaklar şirketin borçlarından sadece sermaye bedellerine kadar sınırlı sorumludur. Kooperatif Kolektif Anonim Şirketler, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kaydedilir ve sermayesi, üyeler tarafından ödenir.

  8. Kooperatif Komandit Anonim Şirket (Koop. Kom. A.Ş.): Kooperatif Komandit Anonim Şirketler, bir grubun ortak bir amaca yönelik olarak bir araya gelerek kurdukları, sermayesi paylar üzerinden ödenen şirketlerdir. Kooperatif Komandit Anonim Şirketlerde, bazı ortaklar ("komandit ortaklar") şirketin borçlarından sadece sermaye bedellerine kadar sınırlı sorumludurken, diğer ortaklar ("komanditer ortaklar") şirketin borçlarından tamamen sorumludur. Kooperatif Komandit Anonim Şirketler, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kaydedilir ve sermayesi, üyeler tarafından ödenir.

  9. Kooperatif Kolektif Komandit Anonim Şirket (Koop. Kol. Kom. A.Ş.): Kooperatif Kolektif Komandit Anonim Şirketler, bir grubun ortak bir amaca yönelik olarak bir araya gelerek kurdukları, sermayesi paylar üzerinden ödenen şirketlerdir. Kooperatif Kolektif Komandit Anonim Şirketlerde, bazı ortaklar ("komandit ortaklar") şirketin borçlarından sadece sermaye bedellerine kadar sınırlı sorumludurken, diğer ortaklar ("komanditer ortaklar") şirketin borçlarından tamamen sorumludur. Kooperatif Kolektif Komandit Anonim Şirketler, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kaydedilir ve sermayesi, üyeler tarafından ödenir.

Bu listede yer alan şirket türleri, Türkiye'de kurulabilecek şirket türlerinin sadece bir kısmıdır. Örneğin, Türkiye'de ayrıca Limited Şirket (Ltd. Ş.), Komanditer Açık Komandit Şirket (Kom. Açık Kom. Ş.), Kolektif Açık Komandit Şirket (Kol. Açık Kom. Ş.), Kooperatif Açık Komandit Şirket (Koop. Açık Kom. Ş.) gibi şirket türleri de kurulabilmektedir. 

Ancak, unutulmaması gereken önemli bir nokta var: Türkiye'de kurulabilecek şirket türleri arasında, bazılarının kuruluşu için özel bir mesleki yeterlilik gerekmektedir. Örneğin, Kooperatif Şirketler, Kooperatif Kolektif Şirketler, Kooperatif Komandit Şirketler ve Kooperatif Kolektif Komandit Şirketler gibi kooperatif şirket türlerinin kuruluşu için Kooperatifler Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir kooperatif eğitim merkezinden alınacak bir kooperatif yeterlilik belgesine sahip olmak gerekmektedir.

Türkiye'de bir şirket kurmak isteyenlerin, hangi şirket türünün kuruluşu için hangi koşulların yerine getirilmesi gerekiyor ve hangi şirket türünün işletme esaslarının daha uygun olacağı konusunda, bir avukat veya muhasebeci gibi bir mesleki danışmana danışmaları tavsiye edilir.