You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Su İletken Midir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 72 kez görüntülenmiştir.

Su İletken Midir?

Su, birçok madde gibi iletken bir maddedir. Elektrik akımı, suda yüksek bir dirençle karşılaşmaz ve bu nedenle su, elektrik akımını iletme konusunda iyi bir iletken olarak kabul edilir.

Ancak su, diğer iletken maddelerden daha az iletken bir maddedir ve bu nedenle elektrik devrelerinde çoğunlukla diğer iletken maddeler tercih edilir. Örneğin, metal tel veya bakır tel gibi maddeler, sudan daha iyi elektrik iletkenleridir ve bu nedenle elektrik devrelerinde daha sık kullanılırlar.

Ayrıca, sudaki minareller ve çözülmüş maddeler, suyun elektrik iletkenliğini etkileyebilir. Örneğin, suda çözülmüş bir madde olan tuz, suyun elektrik iletkenliğini arttırır ve bu nedenle suda tuzlu bir çözelti oluşturulduğunda su daha iyi bir elektrik iletkeni olabilir.