You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Sürdürülebilirliğin 3 Boyutu Nelerdir?

Metin, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 88 kez görüntülenmiştir.

Sürdürülebilirliğin 3 Boyutu Nelerdir?

  1. Ekonomik sürdürülebilirlik: Bir ülkenin ekonomik sürdürülebilirliği, gelecekte de sürdürülebilir bir şekilde kaynaklarını kullanmasını ve çalışanlarına iyi bir yaşam sağlamasını sağlar. Bu, ülkenin dış ticaret dengesi, enflasyon oranları, işsizlik oranları gibi ekonometrik göstergelerle ölçülür.

  2. Çevresel sürdürülebilirlik: Bu, bir ülkenin doğal kaynaklarını ve çevreyi gelecek nesillere uygun bir şekilde koruma ve sürdürme becerisidir. Bu, çevre kirliliği oranları, hava kalitesi, su kalitesi gibi göstergelerle ölçülür.

  3. Sosyal sürdürülebilirlik: Bu, bir ülkenin sosyal adaleti, insan haklarının korunması ve gelecek nesillere uygun bir toplum yaratma becerisidir. Bu, eğitim seviyesi, sağlık hizmetleri, yoksulluk oranları gibi göstergelerle ölçülür.

Sürdürülebilirliğin bu 3 boyutu birbirleriyle ilişkilidir ve bir ülkenin sürdürülebilir olabilmesi için tüm bu boyutların dengede olması gerekir.