You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Timezone Nedir?

Medet, ekledi. Okuma süresi 1 dakikadır ve 97 kez görüntülenmiştir.

Timezone Nedir?

Bir saat dilimi, bir coğrafi bölgede bulunan bir zamanın standart zamanını belirtir. Standart zaman, bir ülkede ya da bölgede bulunan saatleri belirtir ve bu saatler, belirtilen ülkenin ya da bölgenin meridyenine göre ayarlanır. Örneğin, Türkiye için standart zaman, GMT (Greenwich Mean Time) saat dilimine göre ayarlanmıştır ve Türkiye için GMT+3 saat dilimidir. Diğer bir örnek olarak, ABD için standart zaman, GMT-5 saat dilimidir.

Saat dilimleri, Dünya üzerindeki farklı coğrafi bölgeler arasında zamanı düzenlemek için kullanılır. Örneğin, ABD'de bulunan bir şehir ile Türkiye'de bulunan bir şehir arasında 6 saat fark vardır. Bu nedenle, Türkiye'de bulunan bir şehir ile ABD'de bulunan bir şehir arasında zaman farkı vardır ve bu fark, saat dilimleri sayesinde düzenlenir.